سنسور CO2 مادون قرمز غیر پراکنده

سیستم های صوتی و پیجینگ و حفاظتی

به غیر نوع بلندگو توجه به کیفیت ساخت و پارامترهای فنی بلندگو نیز حائز اهمیت است. پاسخ فرکانسی، توان و شدت صوتی از پارامترهای اصلی است که باید در نظر گرفته شود. 2-2 ) آمپلی فایر (تقویت کننده صدا) :

Get Price

Chat With WhatsApp

سیستم های صوتی و پیجینگ و حفاظتی

به غیر نوع بلندگو توجه به کیفیت ساخت و پارامترهای فنی بلندگو نیز حائز اهمیت است. پاسخ فرکانسی، توان و شدت صوتی از پارامترهای اصلی است که باید در نظر گرفته شود. 2-2 ) آمپلی فایر (تقویت کننده صدا) :

Get Price

Chat With WhatsApp

بررسی سنسورهای پرکاربرد [بایگانی] - ایـــــــــران ...

سنسور مادون قرمز فقط به دماي ناشي از بدن انسان يا حيوان خونگرم كه در محدوده 8-14mm است عكس‌العمل نشان مي‌دهد و طول موج‌هاي ديگر انرژي مادون قرمز مربوط به چراغ‌ها، نور خورشيد، تجهيزات گرم كننده و غيره را به منظور كاهش ...

Get Price

Chat With WhatsApp

انواع گاز و مشخصات فنی و ایمنی - سپهر گاز کاویان

سیلندر گاز هلیوم تحت فشار می باشد،باعث خفگی و یخزدگی شدید میشود،به هیچ وجه نباید سوراخ و در معرض آتش قرار گیرد.تماس با هلیوم مایع باعث سوختگی شدید کرایوجنیک می گردد،هلیم غیر سرطان زاست،در صورت نشتی منطقه تا پراکنده شدن ...

Get Price

Chat With WhatsApp

انواع گاز و مشخصات فنی و ایمنی - سپهر گاز کاویان

سیلندر گاز هلیوم تحت فشار می باشد،باعث خفگی و یخزدگی شدید میشود،به هیچ وجه نباید سوراخ و در معرض آتش قرار گیرد.تماس با هلیوم مایع باعث سوختگی شدید کرایوجنیک می گردد،هلیم غیر سرطان زاست،در صورت نشتی منطقه تا پراکنده شدن ...

Get Price

Chat With WhatsApp

بررسی سنسورهای پرکاربرد [بایگانی] - ایـــــــــران ...

سنسور مادون قرمز فقط به دماي ناشي از بدن انسان يا حيوان خونگرم كه در محدوده 8-14mm است عكس‌العمل نشان مي‌دهد و طول موج‌هاي ديگر انرژي مادون قرمز مربوط به چراغ‌ها، نور خورشيد، تجهيزات گرم كننده و غيره را به منظور كاهش ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us